Участь у Міжнародній науковій конференції «Могилянські читання»

10 грудня 2021 р. відбулась ХХVI Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання: Вивчення та збереження культурного надбання: до 95-річчя заснування Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

У роботі секції «Пам’яткознавчі та музеєзнавчі дослідження» взяла участь провідна наукова співробітниця Лариса Гайда з презентацією «Основні етапи унормування діяльності музеїв закладів освіти України».

Серед актуальних питань — не лише оновлення змісту музейних збірок та форм діяльності зазначених музеїв, а й формування правового статусу, який визначає місце і роль музеїв у системі сучасної освіти. Мета презентації: дослідження процесу формування нормативно-правової бази діяльності музеїв при закладах освіти України, аналіз мети і завдань, критеріїв правового статусу, які визначають їх місце і роль у освітньому середовищі на різних історичних етапах.

У виступі також відзначено, що «формування нормативно-правової бази діяльності музеїв при навчальних закладах – це складний багатоаспектний процес, що потребує удосконалення на основі урахування, з одного боку, науково-теоретичних досягнень педагогіки та музеєзнавчих наук, а з іншого, – потреб сучасного освітньо-виховного процесу».