Про участь у ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи»

27-28 травня 2021 року відбулась в он-лайн форматі ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи». Організатори: Асоціація працівників музеїв технічного профілю, Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій, Державний політехнічний музей при НТУУ (КПІ) імені Ігоря Сікорського та Академія інженерних наук України. За два дні роботи з доповідями виступили 26 учасників: 8 – на пленарному засіданні та 16 – під час роботи двох секцій «Наші музеї та їх експозиції», «Функціонування технічних й інших музеїв».

 

З початком роботи учасників привітав голова оргкомітету конференції Леонід Гріффен, доктор технічних наук, професор, президент Асоціації працівників музеїв технічного профілю, Заслужений діяч науки  і техніки України.

 

На пленарному засіданні розглядались актуальні питання історії та розвитку музеїв технічного профілю України, зокрема: заснування та діяльності Асоціації, теоретичних підходів до візуальної культури, пошуку сучасних форм комунікації з відвідувачами, історії окремих музеїв та колекцій.

У секції «Функціонування технічних й інших музеїв» (керівник Григорій Лупаренко, кандидат історичних наук, доцент) з повідомленням «Музеї технічного профілю закладів вищої освіти: можливості для територіальних громад» взяла участь Лариса Гайда, провідна наукова співробітниця Педагогічного музею України.

Матеріали конференції видано: Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: 2021. – 250 с.

З передмови: «В матеріалах фахівців з різних регіонів України стисло висвітлена історія, сучасний стан і проблеми діяльності галузевих музеїв та музеїв історії підприємств по збереженню та використанню науково-технічної і історичної спадщини. Збірник буде корисним для музейних працівників, науковців, аспірантів та студентів, які навчаються за спеціальністю «музеєзнавство», а також усіх, хто цікавиться розвитком музейної справи в Україні».

Програма конференції: (додається)