Про участь у ХVІІ Батуринських читаннях

11 червня 2021 року відбулись ХVІІ Батуринські читання, де розглядались питання історії Батурина у контексті державотворчих процесів XVIІ-XVIII ст.; досліджень історичних фортифікацій та їх туристичного потенціалу; історичних постатей України та Батурина а також актуальні теоретичні та методичні проблеми сучасного музеєзнавства, пам’яткознавства й краєзнавства. Провідна наукова співробітниця Педагогічного музею України Лариса Гайда представила доповідь «Методичні аспекти навчальної програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Освітянське музеєзнавство» (за матеріалами електронного ресурсу «Музейна педагогіка»).

Для повноцінної діяльності керівника музею закладу освіти потрібна сучасна навчальна програма, яка включає не тільки загальні питання, а й регіональні особливості. Алгоритм підготовки такої програми на прикладі «Освітянське музеєзнавство» пропонуємо на нашому сайті: http://pmu.in.ua/museum_pedagogics/programa-2/