Вебінар «Музейна педагогіка в Україні: історичний і сучасний дискурс»

Захід відбувся 22 квітня 2021 р. і був присвячений презентації монографії Наталії Філіпчук «Становлення і розвиток педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України (кінець ХІХ – початок ХХІ ст..)».

Організатор – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

В роботі вебінару взяли участь директор Педагогічного музею України Олександр Міхно та провідна наукова співробітниця музею Лариса Гайда.

О. Міхно у своєму виступі наголосив, що вихід монографії Наталії Філіпчук – це своєрідна віха у дослідженнях з музейної педагогіки, оскільки праця насичена багатим фактологічним матеріалом з питань розвитку музейної справи в Україні, містить цікаві відомості з досвіду діяльності музейників української діаспори, а розділ «Педагогічна взаємодія музейних і освітніх закладів: теорія і практика» спрямований на подолання розрізненості в діяльності музейних та освітніх закладів. Оригінальним та інноваційним є застосований Н. Філіпчук націєтворчий підхід. 

Модератори:

  • Лук’янова Лариса Борисівна– доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
  • Філіпчук Наталія Олександрівна– доктор педагогічних наук,  старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

У заході брали участь науковці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, викладачі, аспіранти, студенти ЗВО із усіх регіонів України, Польщі та Угорщини: Нелля Ничкало – доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, науковий консультант; Тамара Марусик – доктор історичних наук, професор, проректор Чернівецького Національного університету ім. Юрія Федьковича; Любомир Михайлина – доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Міхал Гнатюк — доктор наук гуманістичних, Польща, Інна Терешко канд. пед. наук, доцент, декан факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини; Інна Червінська — кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, завідувач творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа», Прикарпатський нац унів імені Василя Стефаника та інші. А також музейники Віра Китайгородська — письменниця, засновниця Музею буковинського ткацтва; Олександр Міхно – кандидат педагогічних наук, директор Педагогічного музею України; Оксана Івасюк — кандидат філологічних наук, експерт МОН України, засновниця Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка та інші.

Джерела:

сайт Інтситуту Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

сторінка Лариси Лук’янової у Фейсбук.