Наукова конференція «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвячена 170-річчю від дня народження М. Сумцова

Харківський історичний музей імені М. Сумцова у рамках XXX Сумцовських читань проводить наукову конференцію на тему «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвячену 170-річчю від дня народження М. Сумцова. Конференція відбудеться 18 квітня 2024 р. Запрошуємо Вас взяти участь у її роботі, пропонується обговорити наступні теми: музейний ландшафт України як осереддя національної пам’яті; музей як соціокультурний інститут у контексті національної музейної політики; комунікаційний підхід у структурі музеологічного знання; експозиція як основа музейної комунікації; система виставок як специфічна форма функціонування основної музейної експозиції; віртуальний музейний простір як механізм актуалізації національного менталітету в контексті діалогу культур; фондові колекції і зібрання у науково-дослідній, науково-експозиційній та науково-освітній напрями діяльності музею; від музейного просвітництва — до музейної педагогіки; музейна справа та історичні дослідження; інформаційні технології в музейній справі. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/235679868193490/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=893617792399691&lo