Одинадцята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

27-28 вересня 2023 р. в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відбудеться Одинадцята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи». Наукова конференція з проблем розвитку музейної педагогіки, питань актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті й вихованні дітей. Співорганізатори конференції: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН, кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». Основна мета конференції полягає в необхідності узагальнити набутий досвід та визначити нові методи і форми діяльності у музейній педагогіці, а також розглянути процес трансформації основних функцій педагогіки (науково-пізнавальної та освітньо-виховної) до умов конкретного музейного закладу. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/1205330380354253/?ref=newsfeed&locale=uk_UA