Факультатив «Відомі незнайомці. Юрій Кнорозов, дешифрувальник писемності майя»

13 лютого 2021 року, в Харківському історичному музеї імені М.Ф. Сумцова відбудеться факультатив «Відомі незнайомці. Юрій Кнорозов, дешифрувальник писемності майя». Історія дешифрування давніх систем письма сьогодні вписується між двома іменами — Жана Шампольйона і Юрія Кнорозова. Після смерті вченого зазвичай вибирається епітет, яким характеризується його внесок в науку. Кнорозова можна охарактеризувати одним словом – геній. Його біографія, насичена важкими випробуваннями, збігами, парадоксами і навіть містифікаціями, повністю відповідає типовій легенді про геніальну особистість. Запрошуємо вас до музею, щоб дізнатися більше про уродженця Харківщини, який тріумфально розшифрував писемність майя – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.kh.ua/events/event.html?title=Fakultatyv-Vidomi-neznaiomtsi-Yurii-Knorozov-deshyfruvalnyk-pysemnosti-maiia