XXХІV Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених» «Краєзнавство та пам’яткознавство (до 50-річчя Українського товариства охорони пам’яток історії і культури)

9 грудня 2016 року на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна відбудеться XXХІV Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство та пам’яткознавство (до 50-річчя Українського товариства охорони пам’яток історії і культури)». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tronkocentr.karazin.ua/