XV Батуринські читання

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Чернігівська обласна організація Національної cпілки краєзнавців України запрошують взяти участь у роботі XV Батуринських читань, присвячених 350-й річниці обрання гетьманом України Д. Ігнатовича та 25-й річниці створення НІКЗ «Гетьманська столиця», що відбудуться 14–15 червня 2018 р.Тематичні напрями:Батурин у контексті державотворчих процесів XVII–XVIII ст.; історичні постаті України та Батурина; історія козацтва та Гетьманщини; актуальні теоретичні та методичні проблеми сучасного музеєзнавства, пам’яткознавства, краєзнавства – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://nsku.org.ua/?p=10771#more-10771