XII «Костомаровські читання»

Відзначення 200-річчя від дня народження видатного українського вченого Миколи Костомарова у 2017 році спонукало організаційний комітет відродити традицію проведення Костомаровських читань як наукового заходу, який відбудеться 15 травня 2018 року у Чернігові. Серед напрямів роботи читань — сучасні проблеми української етнології, краєзнавства та музеєзнавства.До участі запрошуються професійні історики, музеєзнавці, краєзнавці, літературознавці – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://history.org.ua/uk/post/42869