XII «Костомаровські читання»

Відзначення 200-річчя від дня народження видатного українського вченого Миколи Костомарова у 2017 р. спонукало організаційний комітет відродити традицію проведення Костомаровських читань як наукового заходу, який об’єднує фахівців соціогуманітарних наук. Напрями роботи читань: сучасний історіографічний образ Миколи Костомарова, внесок професора Юрія Пінчука у розвиток українського костомаровознавства, актуальні питання історії України, сучасні проблеми української етнології, краєзнавства та музеєзнавства, історична біограф істика, сучасні джерелознавчі студії: методологія і практика, історична наука та політика пам’яті: український та європейський досвід – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=11011