Друга світова. Родинна пам’ять

Вийшло друком науково-популярне видання «Друга світова. Родинна пам’ять», яке одним із результатів реалізації великого музейного проєкту «Родинна пам’ять про війну». Праця містить родинні історії – емоційні свідчення активних учасників і сучасників Другої світової війни та осмислені рефлексії їхніх нащадків. У цьому пам’яттєвому вимірі війна постає як цивілізаційна і гуманітарна катастрофа, у якій своєрідними «трасуючими лініями» прокреслено життєві траєкторії її звичайних акторів. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.warmuseum.kiev.ua/_all-news-images/?id=12&news_year=2021