Проєкт «Historia magistra vitae est. Наша державність»

30 вересня 2021 року, у відділі Львівського історичного музею «Музей історії України» відбувся старт проєкту «Historia magistra vitae est. Наша державність», що реалізується за сприяння УКФ та зосереджує увагу на історії українського державотворення. Едукаційна частина проєкту, яка часто у музеях є додатковою складовою виставки, у цьому випадку є його невід’ємною частиною. Це дасть відвідувачам змогу дослідити історію крізь призму засад функціонування різних форм української державності в історичній перспективі. У проєкті застосовані комбіновані методи подачі інформації – як у вигляді класичної виставки, так і комплексу інтерактивних програм, що дозволяють отримати інформацію азів існування української держави та емпіричним шляхом «побудувати» свою модель державотворення – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://www.facebook.com/lviv.historical.museum/