VI Міжнародна наукова конференція «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика»

Конференція відбудеться у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 29 cічня 2021 року у дистанційній формі (із застосуванням відеозв’язку ZOOM). Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті http://filosof.npu.edu.ua/ (рубрика «Видання»). Матеріали з музейної педагогіки можна представити у секції 5 – Педагогіка: «Актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду сучасних педагогічних концепцій» https://www.facebook.com/events/475764296915727/?acontext=%7B»ref»%3A»52″%2C»action_history»%3A»[%7B%5C»surface%5C»%3A%5C»share_link%5C»%2C%5C»mechanism%5C»%3A%5C»share_link%5C»%2C%5C»extra_data%5C»%3A%7B%5C»invite_link_id%5C»%3A845327376012438%7D%7D]»%7D