V Міжнародна конференція «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації»

Запрошуємо взяти участь у роботі V Міжнародної наукової конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації», що відбудеться 11–12 листопада 2021 року, на базі навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського ДПУ імені А.С.Макаренка. Планується робота за такими напрямами: історія України; історичне минуле Сумщини; етнологія, археологія, джерелознавство, історіографія та спеціальні історичні дисципліни; історичне краєзнавство, охорона пам’яток культурної спадщини; музеєзнавство, туризм; культура, освіта, наука, право в минулому та сучасному. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=17626#more-17626