VІ наукова конференція «Волинський музей: історія і сучасність»

Запрошуємо до участі у VІ науковій конференції «Волинський музей: історія і сучасність». Для обговорення на конференції пропонується наступна тематика:Волинський краєзнавчий музей та Колодяжненськийлітературно-меморіальний музей Лесі Українки в контексті історії українського музейництва; особистості в історії музейної справи на Волині; формування та каталогізація музейного фонду; пам’яткоохоронна діяльність музеїв. У рамках конференції Волинський краєзнавчий музей та кафедра документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проводять Дев’ятий круглий стіл на тему «Музей ХХІ століття: стан і тенденції» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://volyn-– museum.com.ua/news/zaproshuemo_do_uchasti_u_vi_naukovij_konferenciji_volinskij_muzej_istorija_i_suchasnist/2019-02-13-4479