VІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти

Запрошуємо взяти участь у роботі VІ Всеукраїнського науково-методологічного семінару з історії освіти (до Всеукраїнського фестивалю науки – 2021), який відбудеться в онлайн-форматі. Організаторами семінару є відділ педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України спільно з Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Педагогічним інститутом Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Пєтухова Херсонського державного університету. Детальніша інформація в інформаційному листі (http://dnpb.gov.ua/…/Informlist_2021_metodolog_seminar…).