Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених

20  травня 2022 року Харківська державна академія культури проводить всеукраїнську науково-теоретичну конференцію молодих учених, де передбачається обговорення питань за такими напрямами: актуальні проблеми історії, музеєзнавства та пам’яткознавства; інформаційна, бібліотечна, архівна справа в умовах цифрових трансформацій; стан та перспективи розвитку вітчизняного туризму. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/570236156864715/?_rdr