Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Юні екскурсоводи»

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі засвоєння базових знань з музеєзнавства та екскурсійної діяльності. Автори –Людмила Дюдя, методист відділу спортивного туризму і краєзнавства, керівник гуртка «Юні екскурсоводи» Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» та Наталія Костенко, провідний бібліотекар, керівник зразкового Музею народного побуту Київщини Відокремленого структурного підрозділу «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету». Програму схвалено для використання в освітньому процесі (рішення експертної комісії з позашкільної освіти від 21.06.2023 (протокол № 2) та зареєстровано у каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 8.0058-2023 –  [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1PJxGBbiepNdqpSMUzugxQYB7HOMku7gV/edit