Вулична екскурсія «Братське подвір’я. Живі історії ранньомодерного Луцька»

У Музеї історії Луцького братства запровадили вуличну екскурсію «Братське подвір’я. Живі історії ранньомодерного Луцька». Братське подвір’я – це обшир міської землі, на якому впродовж XVII-XIX ст. містилась резиденція історичного братського союзу в Луцьку. Братська резиденція поблизу В’їзної міської брами відкривала колись панораму Старого Луцька, була тутешньою містобудівною і архітектурною домінантою. Поширення знань про планувальну забудову Ринкового майдану, вбудовування в його систему збережених архітектурних пам’яток Луцького братства, розповіді про повсякдення ранньомодерного луцького поспільства – мета і завдання нової музейної екскурсії. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://volyn-museum.com.ua/news/u_muzeji_istoriji_luckogo_bratstva_zaprovadili_vulichnu_ekskursiju_bratske_podvir_ja_zhivi_istoriji_rannomodernogo_lucka/2021-05-17-5913