Круглий стіл «Григорій Сковорода у ХХІ столітті — переосмислення спадщини»

У 2022 році відзначається 300-ліття з дня народження видатного українського мислителя, педагога, богослова, поета, засновника філософії серця, Григорія Сковороди (3 грудня 1722 — 9 листопада 1794). Саме цій даті присвячений Міжнародний круглий стіл «Григорій Сковорода у ХХІ столітті — переосмислення спадщини», який відбудеться онлайн у день народження видатного філософа та богослова – 3 грудня 2022 року. Мета Круглого столу: виявити й проаналізувати сучасне значення і звучання філософсько-богословських та педагогічних ідей Григорія Сковороди в контексті української та світової інтелектуальної культури. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://lpnu.ua/events/u-politekhnitsi-vidbudetsia-mizhnarodnyi-kruhlyi-stil-hryhorii-skovoroda-u-khkhi-stolitti?fbclid=IwAR3XVUK3h3uG6EjTgkxUtAEUlI6Fl98NevVSQ_qiwSGyLGtmKRtVkN11-k0