Науково-практична конференція «Сіверщина в історії України-2022»

Інформація для науковців, пам’яткознавців, музейників. Національний заповідник «Глухів» повідомляє, що чергова щорічна всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України» проходитиме 25–27 травня 2022 року. Для постійних учасників і бажаючих вперше взяти участь у її роботі пропонуємо інформлист із зазначенням строків подання заявок і вимог до оформлення статей, які будуть опубліковані у черговому випуску збірника наукових праць «Сіверщина в історії України» до початку роботи конференції. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nz-hlukhiv.com.ua/zahodu/dvadtsyat-persha-naukovo-praktichna-konferentsiya-sivershhina-v-istoriyi-ukrayini-2022.html?fbcli