Круглий стіл «Війна, наука та емоції: (не) нові концепції та підходи»

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради спільно з ГО «Центр прикладної антропології» (Київ) запрошують долучитися до роботи круглого столу «Війна, наука та емоції: (не) нові концепції та підходи» (21-22 лютого 2023 ). Науковці, зокрема історики, етнологи, антропологи також опинилися перед небаченим до 24 лютого 2022 р. викликом: не просто вижити, а й переосмислити власну діяльність в умовах воєнного часу. Мета круглого столу: у режимі відкритого діалогу між учасниками окреслити найбільш науково обґрунтовані, практично апробовані та максимально ефективні підходи до фіксації, збереження, інтерпретації та введення до наукового обігу (чи інформаційного поля загалом) свідчень очевидців/учасників подій російсько-української війни в режимі «тут і тепер». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/916726128391197/user/100012231032535/