Музеї закладів освіти м. Києва

Київський центр дитячо-юнацького туризму. 18 травня Україна та Світ відзначають Міжнародний день музеїв.  Не залишаються осторонь цього свята музеї закладів освіти м. Києва, де функціонує 128 музеїв. З них: у закладах дошкільної освіти – 8; у закладах загальної середньої освіти – 106; у закладах позашкільної освіти – 8; у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 5; у закладах вищої освіти – 1. Музеї закладів освіти є своєрідним мікрокосмом, що поєднують у собі освітньо-культурну взаємодію та створюють додаткові можливості для збагачення, урізноманітнення й унаочнення освітніх студій. Вони є джерелом виховних практик та міжособистісних комунікацій для здобувачів освіти та вихованців, що продукуються в процесі музейної роботи. Останніми роками активно утверджується краєзнавчо-історичне та етнографічне профілювання відповідних музеїв нашого міста – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/uacenter.info/