Кабінет шевченкознавства Ліцею імені Тараса Шевченка Кропивницької міської ради

Заслуговує уваги досвід створення та діяльності  кабінету шевченкознавства Ліцею імені Тараса Шевченка Кропивницької міської ради, керівник – Лариса Окольнича. Провідна мета діяльності кабінету – ознайомлення української спільноти, зокрема учнівської молоді, із усіма аспектами творчого й життєвого шляху митця, можливість проводити учнівській молоді самостійні дослідження його спадщини, обговорювати результати й поповнювати експозицію. Створення кабінету зумовлено й тим, що історична постать Великого Кобзаря, його поетична спадщина є невичерпним ресурсом виховання громадянина та патріота. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://gimnaziya-im-shevchenka.kr.ua/pro-nvo/kabinet-shevchenkoznavstva.html