Шкільні музеї Немишлянського району Харківської міської ради

Виховання у молодих громадян поваги до національних історичних і культурних цінностей в закладах загальної середньої освіти Немишлянського району Харківської міської ради здійснюється через вивчення, популяризацію національної історії та культурної спадщини, ознайомлення з об’єктами культурної спадщини місцевого значення серед учнівської молоді. Осередком цієї роботи є шкільні музеї. У районі діють 16 шкільних музеїв: історичних – 9, галузевий – 1, етнографічних – 4, історико-етнографічний – 1, народознавчий – 1. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nem-ruo.edu.kh.ua/vihovna_robota/shkiljni_muzei/