Вітаємо музейну спільноту закладів освіти Запорізької області з присвоєнням та підтвердженням звань «Зразковий музей»!

Важливою складовою всеукраїнського музейного простору є музеї при закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, яких в Запорізькій області за підсумками огляду 2022 року налічується 75. Завдяки музеям здобувачі освіти набувають відповідних компетентностей з основ навчальних дисциплін, музеєзнавства та екскурсійної діяльності, що сприяє вихованню в них патріотичних почуттів та національної свідомості. На підставі протоколу засідання комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання «Зразковий музей» (протокол №1 від 10 червня 2022 року) у закладах освіти Запорізької області – 19 музеїв підтвердили звання «Зразковий музей», трьом музеям присвоєно звання «Зразковий музей». Щиро вітаємо всіх, хто долучається до музейної роботи у закладах освіти! Музейна сфера в сучасному вимірі, зберігаючи артефакти минулого, завжди орієнтується на майбутнє. На жаль, зараз нашу державу спіткали важкі випробування, тому збереження історичної пам’яті про події сьогодення має винятково важливе значення для того, щоб не відбувалося викривлення подій та підміни понять у майбутньому. Сподіваємося, що в умовах війни нам вдасться зберегти шкільні музеї і збільшити їх історико-культурний фонд – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/137029566852694/