Шкільний музей М.П. Бажана

Шкільний музей М.П.Бажана створений і функціонує на громадських засадах. Він присвячений 100-річчю з дня народження М.П. Бажана. Дата відкриття – 8 жовтня 2004 р. Рада музею проводить таку роботу: організовує дослідницьку діяльність, пошук нових матеріалів про життя та творчість М.Бажана, систематично поповнює фонди музею, створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки, проводить освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді, надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://school5kp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=499