Рідна школа – музейні можливості

Музей при загальноосвітній спеціалізованій школі фізико-математичного профілю №12 є осередком освіти й виховання. Мета діяльності музею полягає в залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, в формуванні освіченої творчої особистості, сприйнятті відродження та розбудови національної освіти, як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави. Наша школа існує 25 років. Написана цікава, багата, захоплююча її історія. Ідея створення музею виникла ще на початку 2000 року. Директор школи Гопаченко В.В. виступив з пропозицією створити шкільний музей, і всі небайдужі до історії школи відгукнулися. Почалася кропітка робота по створенню музею. Але це окрема історія. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://school12.cn.ua/шкільний-музей/