Навчальний музей культури, освіти та еволюції туризму

Основною метою створення та функціонування навчального музею культури, освіти та еволюції туризму є візуальна презентація багатогранності туристичної галузі в її еволюційному розвитку і використання музейного простору як альтернативної навчальної лабораторії. Актуальність створення музею була мотивована вимогами часу: новітніми тенденціями розвитку туристичної сфери, музейної справи та потребою застосовувати інтерактивні методики навчання. Музей відкритий для проведення різноманітних культурно-мистецьких акцій – виставок, презентацій – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vnz.univ.kiev.ua/ua/museums/category/7/25-navchalniy-muzey-kulturi-osviti-ta-evolyucii-turizmu