Музей історії школи

Iдея створення музею iсторiї Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІст № 36 належить її директору Л.Ричковiй та учителю А. Тарнопольськiй. Мета діяльності музею: формування в учнiв нацiональної свiдомостi, любовi до рiдної землі; забезпечення духовної єдностi поколiнь та вивчення пам’яток матерiальної i духовної культури – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://school36.cc.ua/Muzey.html