Музей історії Вознесенської ЗЗСО №8

Музей історії Вознесенської ЗЗСО № 8 створений з ініціативи педагогічного і учнівського колективів. Його відкриття є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої, пошуково-дослідницької, збиральницької, експозиційної роботи. Урочисте відкриття музею відбулося 28 жовтня 2004 року. Шкільний історичний музей — складова системи патріотичного виховання, створений з метою залучення учнів до вивчення і збереження історико-культурної спадщини, формування освіченої розвиненої особистості й сприяння вихованню найкращих рис громадянина, любові до України та рідного міста – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://voznesensk-school8.mirshkol.com/uk/site/muzei.html