Музей «Математична книга»

Музей «Математична книга» є осередком виховання молоді, який сприяє формуванню у молодого покоління любові до математики, поваги і пошани до старих книг, а також стимулює бажання досягти успіхів у навчанні та позакласній роботі. Музей призначений для вивчення математики та збереження пам’яток історії математичної книги. Мета його діяльності полягає у залученні молодого покоління до вивчення математики, як основи наук, у формуванні освіченої творчої особистості та сприяння розвитку національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян України– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sykhivska.at.ua/index/muzeji_v_nvk/0-26