Всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України»

Інформація для науковців, пам’яткознавців та музейників. Національний заповідник «Глухів» запрошує вас взяти участь у роботі всеукраїнської науково-практичної конференції «Сіверщина в історії України». Для постійних учасників і бажаючих вперше взяти участь у її роботі пропонуємо інформаційний лист із зазначенням термінів подання заявок і вимог до оформлення статей, які будуть опубліковані у черговому випуску збірника наукових праць «Сіверщина в історії України» до початку роботи конференції. Серед напрямків роботи конференції – розвиток музейної та пам’яткоохоронної справи в Україні. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/NzHlukhiv/