Публічна лекція Ольги Ковалевської «Чи існує шлях від боротьби з пам’ятниками до суспільного компромісу?»

Національний музей історії України у Другій світовій війні. 10 серпня 2023 р., відбудеться публічна лекція Ольги Ковалевської – доктора історичних наук, професора, провідного наукового співробітника Інституту історії України НАН України – на тему: «Чи існує шлях від боротьби з пам’ятниками до суспільного компромісу?». Заміна символіки на монументі «Батьківщина-мати» є масштабною подією для всієї країни. Вона викликала різноманітні рефлексії українських науковців, митців, громадських діячів, військових та громадськості. Факт заміни радянського герба на щиті скульптури «Батьківщина-мати», яка невдовзі буде перейменована на «Україна-мати», окреслив потребу обговорити з представниками фахового середовища. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/825758225739788/?ref=newsfeed