Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Освітянське музеєзнавство»

Для повноцінної діяльності керівника музею закладу освіти потрібна сучасна навчальна програма, яка включає не тільки загальні питання, а й регіональні особливості. Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Освітянське музеєзнавство» розрахована на дітей середнього та старшого шкільного віку. Гурток це творче об’єднання учнівської молоді, яка поглиблено цікавиться історією рідного краю та виявляє здібності до наукової й дослідницької роботи з краєзнавства. У процесі збирання, наукової обробки та зберігання музейних колекцій, створення експозицій вихованці опановують спеціальні методики краєзнавчої та музейної діяльності; відбувається формування загальної культури, яка передбачає не тільки навички сприйняття і засвоєння інформації, а й свідоме та дбайливе ставлення до пам’яток історії та культури краю, його жителів. Основною навчальною базою для роботи гуртка є музей закладу освіти. Програма використовується у закладах освіти Кіровоградщини з 2017 року. У зв’язку із зміною нормативної бази та підходів до затвердження навчальних програм пропонований варіант може бути основою для регіональних програм (за умови відповідного посилання).

Лінк: ТЕКСТ