ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Українська і світова культура в умовах глобалізаційних викликів та війни»

Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра івент-індустрій, культурології та музеєзнавства інформують, що 16-17 листопада 2023 р. відбудеться ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Українська і світова культура в умовах глобалізаційних викликів та війни» серед напрямків – бібліотеки, музеї, архіви у збереженні національної культурної спадщини; вітчизняний освітній простір та його методологічне й методичне забезпечення; нові форми реалізації культурної практики в умовах сьогодення тощо. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kulturologiya.rshu.edu.ua/index.php/component/content/article/29-zbirnyky/inshi-naukovi-materialy/350-informatsiinyi-lyst-khikh-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-ukrainska-i-svitova-kultura-v-umovakh-hlobalizatsiinykh-vyklykiv?Itemid=101