«Повчання дітям» Володимира Мономаха

Малинський міський краєзнавчий музей пропонує увазі відвідувачів нову рубрику «Календар історичних дат». Майже єдиним джерелом історії Русі-України, що дійшло до нас є «Повість минулих літ». Цей найдавніший літопис зберігся в кількох редакціях. Найвідомішими є Лаврентіївський та Іпатіївські списки, саме у Лаврентіївському вміщеному досить незвичайну літературну пам’ятку Київської Русі — так зване «Повчання дітям» Володимира Мономаха, яке завжди привертало увагу дослідників. Твір органічно поєднує дидактичні та автобіографічні елементи, адже на прикладі власного життя Володимир дає поради своїм дітям – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/Малинський-міський-краєзнавчий-музей-112004353706174/