Семінар «Текст і образ: особливості взаємодії між наративом і візуальністю»

Кафедра історії мистецтв запрошує до участі у семінарі «Текст і образ». Цього року ми пропонуємо поглянути з інтердисциплінарної перспективи на образи війни. Війна, розв’язана ще 8 років тому в гібридному форматі, 24 лютого 2022 року набула нового масштабу, докорінно змінивши життя наших співгромадян. Водночас вона відкрила можливість остаточно залишити колоніальну спадщину позаду, осмисливши її витоки, шляхи формування та наслідки. Образність не лише формує передумови війн, а й супроводжує їхнє закріплення в пам’яті сучасників і наступників. У зв’язку з цим сьогодні виняткового значення набуває дослідження образів у війні та образів війни. Тематичний спектр семінару охоплює, але не обмежений наступними проблемами: контексти і функції образів війни; пропаганда та візуальна культура; мистецтво, війна і пам‘ять – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/719004862706557/?acontext=%7B»event_action_history»%3A[%7B»surface»%3A»group»%7D%2C%7B»mechanism»%3A»group_featured_unit»%2C»surface»%3A»group»%7D]%2C»ref_notif_type»%3Anull%7D