XVI Всеукраїнська наукова конференція «Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи»

14 грудня 2021 року відбудеться XVI Всеукраїнська наукова конференція «Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи» (до 30-річчя проголошення незалежності України). Важливим на науковому форумі є розгляд таких питань: краєзнавство як комплексна складова вивчення та популяризації історії краю; методика краєзнавчої роботи як одна з важливих форм донесення інформації про літописи населених пунктів у закладах освіти та в громадській роботі; способи їх використання, форми організації краєзнавчої діяльності, застосування краєзнавчих знань в освітньому процесі; організація краєзнавчої, пошукової, музейної, пам’яткоохоронної діяльності в закладах освіти, музейній, бібліотечній та архівній роботі. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=17307#more-17307