Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»

Кафедра історії, музеєзнавства та пам’яткознавства Харківської державної академії культури запрошує на секцію «Актуальні проблеми історії музеєзнавства та пам’яткознавства», яка буде проводитися в рамках Міжнародної наукової конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку». Конференція буде проходити 17-18 листопада 2022 р. (Онлайн). Тези приймаються до 25 жовтня 2022 року. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/konfer/konfer/KSK-2022.html