VІІ Міжнародні Спаські наукові читання

Шановні друзі Запрошуємо до участі в VІІ Міжнародних Спаських наукових читаннях, присвячених 130-річчю від дня народження Є.Спаської та 100-річчю заснування Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови, які відбудуться 14 вересня 2022 року у режимі відео конференції на платформі Google Meet. Серед напрямів роботи конференції; вивчення рухомих і нерухомих об’єктів культурної спадщини Північно-Дніпровського Лівобережжя, розвиток музейництва і наукового пам’яткознавства означеного регіону; актуальні теоретичні та методологічні проблеми сучасної музеології, пам’яткознавства, історичної регіоналістики й етнології – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/916726128391197/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=5453433801387051