Освітня програма обміну досвідом Museum Education

20 вересня 2021 року, у музеї «Становлення української нації» відбулось офіційне відкриття освітньої програми обміну досвідом Museum Education. Учасники обговорили та поділились досвідом з напрямків управлінської роботи і перспектив її розвитку. Програма спрямована на сучасні напрямки роботи в музейній сфері. Зокрема, це управлінська діяльність, робота зі спонсорами, туризм, маркетинг, тощо. Крім теоретичних і практичних умінь, протягом 5 днів удосконалювали й комунікативну майстерність, що полягає в налагодженні зв’язків та співпраці з іншими учасниками проекту. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.museumsun.org/blog/131/