Бібліографічний список «Музейна педагогіка» з музейної бібліотеки Музейного інформаційно-ресурсного центру

Музейна бібліотека є базовою складовою Музейного інформаційно-ресурсного центру – спільного проекту Українського центру розвитку музейної справи, ДП «Мистецький Арсенал» та БФ «Мистецький Арсенал». З підбіркою книг по «Музейній педагогіці», а також іншими книгами, що стосуються музейної справи можна ознайомитися у читальному залі музейної бібліотеки за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 10, ІІІ-й поверх, 329 ауд.

Режим роботи: щодня, окрім суботи та неділі з 10.00 до 19.00.

Телефони для довідок: (097)119-77-09; (063)484-93-45; (097)058-65-50.

Книги:

 1. Барб-Галль Франсуаза. Як розмовляти з дітьми про мистецтво / пер. з франц. С. Рябчук. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2014. – 192 с. (1458/ В 317).
 2.  Гольцова Н.В. Педагогическая социология: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2006. – 224 с. (616 / С 358)
 3. Іграшка, гра, дитина: від обрядової субстанції до сучасних моделей виховання: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Марка Грушевського читання» / За ред. О.С. Найдена. – Київ: ВД «Стилос», 2007. – 264 с. (1364 / С 546)
 4.  Капустіна Н.І. Ми мандруємо музеєм: Путівник по Національному історичному музею ім. Д.І. Яворницького для батьків та дітей / Капустіна Н.І., С.В. Івлева. – Дніпропетровськ, 2011. – 116 с. (1244 / А 458)
 5. Карачунская Т.Н. Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ: Интегрированные занятия.  – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. (Программа развития). (609/ С 352)
 6. Музей і відвідувач : методичні розробки, сценарії, концепції /  Упор. Капустіна Н.І, Гайда Л.О. – Дніпропетровськ, 2005. – 148 с. (100/ С 386)
 7. Музей: менеджмент і освітня діяльність. – Львів: Літопис, 2009. – 224 с. (1444 / В 303)
 8. Музейная педагогика: Из опыта методической работы // Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой. – Москва: ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. – (Программа развития). (605/ С 350)
 9.  Некрасова-Каратеева О.Л. Детское творчество в музее // Учеб. Пособие. – М.: Высш. шк., 2005. – 207 с. – (Образование через искусство). (597 / С 342)
 10. Неформальна освіта в музеї: практичні поради з досвіду застосування – Херснон: Видавництво Гілея, 2013. – 79 с. (1744 / А 733)
 11. Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий: Учеб.-метод, пособие / Под.ред. Н.М. Ланковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 – 224 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей). (617 / С 359)
 12. Ребенок в музее: новые векторы детского музейного движения // Отв. ред. М.Ю. Юхневич. – М.: Академический проект; РИК, 2006. – 176 с.  (618 / С 360)
 13. Університетські музеї: європейський досвід та українська практика / зб. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / упор. Л.В. Казанцева. – Ніжин: Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. – 420 с. (1352/ С534)
 14. Четвертий Всеукраїнський музейний фестиваль «Музей і діти: дитячі програми,  центри, музеї» / Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького, 16-21 вересня 2015 р.: Путівник-довідник / Упоряд.: Н.І. Капустіна, В.М. Бекетова, Ю.М. Малієнко – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2015 – 100 с. (1733 / С 696)
 15. Шмагало Р.Т.  Мистецька освіта й мистецтво в культуро творчому процесі України ХХ-ХХІ століть: навч.посіб. / Р. Шмагало, Г. Покотило, П.Ляшкевич, І. Гнатишин, Т.Бей; за заг. ред.. Р. Шмагала. Львів: ЛНАМ; Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 292 с. : іл.., дод. + DVD (1298 / С 480)
 16. Learning Conversations in Museums / by  Gaea Leinhardt, Kevin Crowley, Karen Knutson. — Hardcover – 12 Aug 2002. – 460 p. (710 / B 118 )
 17. Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning (American Association for State and Local History) /  by John H. Falk – 288 р. (684 / В 100)
 18. Learning in the Museum (Museum Meanings) / by George E. Hein. — Routledge (April 23, 1998). – 203 p. (920 / B 197)
 19. Museums: Places of Learning (Professional Practice Series) / / -Amer Assn of Museums  — April 1, 1998. — 56 p.
 20. Perspectives on Object-Centered Learning in Museums: 1st Edition / by Scott G. Paris. —  Routledge; 1 edition (April 1, 2002). – 383 p. ( 925 / B 202)
 21. Presence of Mind: Museums and the Spirit of Learning illustrated edition Edition / by Bonnie Pitman. — mer Assn of Museums; illustrated edition edition. — January 1, 1999. – 185 p. (927 / B 204)
 22. The Educational Role of the Museum (Leicester Readers in Museum Studies) / by Eilean Hooper-Greenhil. – 346 p. (947 / В 223)
 23. The Interpreter’s Training Manual For Museums / by Mary Kay Cunningham. —  Paperback – July, 2004/ — 181 p. (659 / A 163)
 24. The Manual of Museum Learning / by Barry Lord. — AltaMira Press (May 3, 2007). — 301 p. (919 / B 196)

Статті:

 1.  Алєксанова А.В. Засоби підвищення ефективності співпраці музею з навчальними закладами / А.В. Алєксанова // Музейний альманах. наукові матеріали: статті, есе. – Черкаси, 2012. – С. 57-61  (1588 / А 565)
 2.  Арт-терапия музейними средствами // Мир музея. – 2009. — №9 (265). – С. 30-35
 3. Візнюк В.Г. Співпраця музею і школи. Екскурсія в музеї – одна із ефективних форм роботи зі школярами / В.Г. Візнюк // Жовківські читання 2011: збірник статтей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі». – Львів, 2011. – С. 157-161 (1539 / А 516)
 4. Гафар Т. Образование в современном музее – пространство социализации // Мир музея. – 2012. — №10 (302). – С. 13-16
 5.  Гринько И. Социокультурная реабилитация инвалидов музейными средствами // Мир музея. – 2014. — №2 (318).– С. 12
 6.  Гусева Г., Кузнецова Н. Работа с артистами в Саратове // Мир музея. – 2014. — №12.– С. 39
 7. Данилюк Л.М. Музейний літературний урок як одна із основних форм роботи з шкільною аудиторією / Л.М. Данилюк // Жовківські читання 2011: збірник статтей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі». – Львів, 2011. – С. 154-156 (1539 / А 516)
 8. Дзоз В. Мама, мама, посмотри!// Мир музея. – 2012. — №10 (302). – С. 40-42
 9.  Зубченко І. Де живуть музи?  // Музейний простір. – 2012. — № 5. –С. 27-29
 10. Как создать успешную программу для детей?:  интервью с Юлией Мацкевич // Мир музея. – 2014. — №12.– С. 10
 11. Калинина И., Левина Е., Потапова Н. К вам в музей пришли особые дети // Мир музея. – 2009. — №9 (265). – С. 36-41
 12. Калінська А. З досвіду проведення навчально-виховної роботи з учнями загальноосвітньої школи з використанням експозицій музеїв / А. Калінська // Волинський музей: історія і сучасність: наук. збірн. – Луцьк ,2004. –  Вип. 3. — С. 193-196 (1593 / А 570)
 13. Каськун С. Музейна педагогіка: евристичні можливості музейного предмету. Дослідження побуту жовківських міщан XVII-XVIII ст.. на прикладі колекції археологічного скла музею «Жовківський замок» / С. Каськун // Жовківські читання 2013: збірник статей другої міжнародної наукової конференції «Музей в сучасному світі». – Львів, 2013. – С. 132-137  (1536/ А 513)
 14. Каук Т. Нетрадиційні форми та методи науково-освітньої роботи в Рівненському обласному краєзнавчому музеї / Т. Каук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2006. – Вип.  IV. – С. 51-55 (1594 / А 571)
 15. Ключко Ю. Сучасні освітні практики музеїв України / Ю. Ключко // Агора: зб. наук. ст. – Київ, 2015. – Вип. 14. – С. 70-75 (1707 / А 719)
 16. Копелянская Н., Коган-Лернер Л. Подростки в музее: что важно для них?// Мир музея. – 2012. — №10 (302). – С. 23-27
 17. Косарихина Е., Губа И. Воспитание историей // Мир музея. – 2012. — №4 (296). – С. 34-37
 18. Кузьмина Н. Как подготовить и провести экскурсию для инвалидов по зрению // Мир музея. – 2012. — №6 (298). – С. 37-38
 19. Кукса Н.В. Національний історико-культурний заповідник «Чигирин» — один з провідних осередків розбудови шкільного краєзнавства на Черкащині / Н.В. Кукса // Жовківські читання 2011: збірник статтей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі». – Львів, 2011. – С. 147-151 (1539 / А 516)
 20. Мазурек-Кусяк А.К. Виховна та освітня роль музею на прикладі Державного музею Майданек / А.К. Мазурек-Кусяк // Жовківські читання 2011: збірник статтей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі». – Львів, 2011. – С. 131-134  (1539 / А 516)
 21. Музей : №4 2013/ Тема номера: «Музей и школа: от взаимопонимания к успеху».
 22. Мусияченко Е. Каким может бать университетский музей? // Мир музея. – 2012. — №3 (295). – 42-44
 23. Нестеренко Е., Шемягина Е. Петергоф – детям! // Мир музея. – 2014. — №4 (320). – С. 11-15
 24. Панченко А.В. Музейна педагогіка як основна методика науково-освітньої роботи в музейних закладах Харківщини на сучасному етапі / А.В. Панченко // Місія та можливості музею на сучасному етапі: Доповіді та матеріали Всеукр.наук.конф до Міжнар. дня музеїв. — Харків, 2008. – С. 80-87  (1153 / С 422)
 25. Пась Н.О. Значення музею у вихованні молоді / Н.О. Пась // Жовківські читання 2011: збірник статтей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі». – Львів, 2011. – С. 144-146 (1539 / А 516)
 26. Пирогова Т. Spark!lab: чи можна навчитися творити? // Музейний простір. – 2012. — № 4. –С. 7-10
 27. Потапова Н. Светлое детство // Мир музея. – 2012. — №6 (298). – С. 11-13
 28. Почекина О. Музейное пространство профессионального образования // Мир музея. – 2012. — №3 (295). – 37-41
 29. Рябчикова Ф., Кликоцюк С. Форми роботи музеїв з дитячою аудиторією / Ф. Рябчикова, С. Кликоцюк // Волинський музейний вісник: наук. зб. – Луцьк, 2010. –  Вип.2. –  С. 90-97  (1540 / А 517)
 30. Рябчук С. Музей і освітні програми // Музейний простір. – 2011. — № 1. –С. 33-35
 31. Рябчук С. Роль освітніх програм та поширення досвіду в музейній сфері на прикладі проекту ProMuseum / С. Рябчук // Агора: зб.наук.ст. – Київ, 2015. – Вип. 14. – С. 54-60 (1707 / А 719)
 32. Сависько Н. Столичные музеи проинспектируют дети // Мир музея. – 2012. — №10 (302). – С. 38-40
 33. Соколовська Г.М., Соколова Л.С. Можливості співпраці кафедри українознавства з музеями міста Одеси ( з досвіду роботи) / Г.М. Соколовська, Л.С. Соколова // Жовківські читання 2011: збірник статтей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі». – Львів, 2011. – С. 135-139 (1539 / А 516)
 34. Тараненко С.В. Музейна педагогіка – як напрямок науково-освітньої роботи / С.В. Тараненко // Музейний вісник 2005: Науково-теоретичний щорічник. – Запоріжжя,  2005. –  С. 172-176  (1514 / А 491)
 35. Титова О., Кепін Д. Музейно-освітні програми з історії первісного суспільства / О. Титова, Д. Кепін // Волинський музей: історія і сучасність: наук. збірн. – Луцьк ,2004. –  Вип. 3. — С. 225-227 (1593 / А 570)
 36. Франсуаза Барб-Галь про мистецтво спілкування з дітьми в художньому музеї: інтерв’ю // Музейний простір. – 2011. — № 1(3). –С. 26-27
 37. Чурсина О. Есть ли будуще у школьного музея? // Мир музея. – 2014. — №11 (327). – С. 31
 38. Шевелилова Н. Занимательная педагогика // Мир музея. – 2013. — №2 (306). – С. 14-18
 39. Шинчук З. Пойдем в музей?! // Музейний простір. – 2011. — № 1(3). –С. 28-29
 40. Яніцька Й. Освітні реформи діяльності польських реєстрових музеїв / Й. Яніцька // Жовківські читання 2013: збірник статей другої міжнародної наукової конференції «Музей в сучасному світі». – Львів, 2013. – С. 138-142 (1536/ А 513)