ХХVI Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання»

Запрошуємо вас взяти участь у ХХVI Міжнародній науковій конференції «Могилянські читання: Вивчення та збереження культурного надбання: до 95-річчя заснування Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», що відбудеться 9-10 грудня 2021 року. Тематичні напрями роботи конференції: історичні та джерелознавчі дослідження, мистецтвознавче вивчення та реставрація рухомих і нерухомих пам’яток, історія музейництва та пам’яткоохоронної справи, археологічні дослідження сакральних пам’яток. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/916726128391197/?multi_permalinks=4351700124893763