Зустріч «Вплив музею на гармонійний розвиток особистості»

14 квітня 2022 року у Центрі культури «Вернісаж» відбулася зустріч на тему «Вплив музею на гармонійний розвиток особистості» із доктором педагогічних наук, провідним науковим співробітником Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Наталею Філіпчук та презентація  її книги «Педагогічно-просвітницька діяльність музеїв України (кінець ХІХ – поч. ХХІ століття)». Організатор заходу – Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/muz.Ivasjuka/