Навчальній літературі та програмам з позашкільної освіти повернуто можливість грифування

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 08.11.2021 № 1203 «Про затвердження Змін до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам» повернуто можливість грифування. Витяг-цитата: «…Гриф надається навчальним програмам з позашкільної освіти – навчальним виданням, що визначають мету, завдання, зміст, обсяг, способи організації освітнього процесу та вимоги до його результатів за напрямами позашкільної освіти. …Рішення щодо надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» приймається МОН та оформлюється наказом МОН. Пропозиції щодо надання грифа об’єктам грифування ухвалюють предметні (галузеві) експертні комісії на підставі: експертних висновків комплексної експертизи, що включає науково-методичну, психолого-педагогічну та антидискримінаційну складову; результатів перевірки щодо виявлення порушення авторських прав та/або академічної доброчесності». –  [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1jcSB7aoWLUQXd0wAIoUuTPJoOz_aGkMs/view?fbclid=IwAR0rshjCvzYeNuBEK-s5iWH3Ce1CTBFgUYhI8XNVRY0J