Лекція про битву під Берестечком

4 липня лекція «Битва під Берестечком 1651 року в контексті Української національної революції 1648–1676 років», де буде висвітлено комплекс причин, які призвели до початку Української національної революції середини XVII ст. Особливу увагу буде звернено на події 1648–1650 років та формування у цей час козацькою адміністрацією державних інституцій Війська Запорозького – ранньомодерної української держави. Окремо розглянемо перебіг подій 1651 року, зокрема, обставини наймасштабнішої битви між Військом Запорозьким і Річчю Посполитою – під Берестечком. Адже вона мала величезний вплив на перебіг подій на українських землях у середині й другій половині XVII ст. Лектор Анатолій Бараннік – науковий співробітник Національного музею історії України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nmiu.org/anonsy-museum/2438-4-lypnia-lektsiia-bytva-pid-berestechkom-1651-roku-v-konteksti-ukrainskoi-natsionalnoi-revoliutsii-1