Освіта та виховання в родині Косачів

У збірнику вміщено наукові статті та тези учасників V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань «Освіта та виховання в родині Косачів», присвячених життю та творчій діяльності Андроника Лазарчука, Лесі Українки, Олени Пчілки, їх внеску у розвиток вітчизняної педагогіки, навчання та виховання дітей. Низка повідомлень презентує практичний досвід педагогів Волині з ушанування пам’яті відомих волинян. Розраховане на широке коло краєзнавців, педагогів, бібліотечних та музейних працівників. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vippo.org.ua/files/conference/—161365646619483.pdf https://drive.google.com/…/1cxeendCKQIjQFIOGViK9tD…/view