Історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Маневиччина, Чорторийськ і Кукли в історії та культурі рідного краю»

Маневицький краєзнавчий музей у жовтні-листопаді 2021 року проводить Всеукраїнську наукову історико-краєзнавчу конференцію «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Маневиччина, Чорторийськ і Кукли в історії та культурі рідного краю», присвячену 30-річчю Незалежності України. Серед напрямів роботи конференції: історія освіти на Волинському Поліссі. Куклинській ЗОШ 50 років: сторінки історії, вчителі, учні, випускники; населені пункти Волинського Полісся як центри освітнього, культурного та релігійного життя Волинського Полісся; загальні проблеми історичного краєзнавства і волинезнавства. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://volyn-museum.com.ua/board/konferenciji/informacijnij_list_konferenciji_minule_i_suchasne_volini_ta_polissja_manevichchina_chortorijsk_i_kukli_v_istoriji_ta_kulturi_ridnogo_kraju/1-1-0-990